Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3.6113.624
EUR/TL  3.8973.908
CHF/TL  3.63143.651
DKK/TL  0.52230.5263
GBP/TL  4.50414.5292
AUD/TL  2.76172.778
SEK/TL  0.40860.4122
SAR/TL  0.9560.9661
CAD/TL  2.7062.7199
NOK/TL  0.42240.4299
JPY/TL  0.03110.0335
XAG/TL  2.03462.0412
RUB/TL  0.05530.0637