Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3,7863,801
EUR/TL  4,0274,041
CHF/TL  3,75863,7803
DKK/TL  0,54030,5446
GBP/TL  4,56694,5948
AUD/TL  2,83322,851
SEK/TL  0,42210,4262
SAR/TL  1,00261,0144
CAD/TL  2,87782,8934
NOK/TL  0,4410,4488
JPY/TL  0,0320,0344
XAG/TL  2,05952,064
RUB/TL  0,05610,0646