Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  2,9812,989
EUR/TL  3,3383,347
CHF/TL  3,06673,0773
DKK/TL  0,44730,4505
GBP/TL  3,87453,895
AUD/TL  2,28672,2985
SEK/TL  0,3460,349
SAR/TL  0,7890,7977
CAD/TL  2,27152,2847
NOK/TL  0,36890,3726
JPY/TL  0,02840,0307
XAG/TL  1,83851,8429
RUB/TL  0,04150,0483