Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3.8213.829
EUR/TL  4.54.509
CHF/TL  3.84453.8614
DKK/TL  0.60310.6064
GBP/TL  5.11615.1346
AUD/TL  2.8582.8735
SEK/TL  0.45060.4536
SAR/TL  1.00731.0184
CAD/TL  2.96512.9757
NOK/TL  0.45780.4615
JPY/TL  0.03250.0347
XAG/TL  1.95041.9561
RUB/TL  0.06520.0657