Muessesemiz Yonetim Kurulu Başkanımız Ahmet AHLATCI tarafından "Ahmet Kuyumcu" unvanı ile 3/2/1984 tarihinde kurulmuş olup bir ana merkezi, iki şubesi bulunmaktadır. Ana şubemiz Çorum Kuyumcular çarşısında

AlışSatış
USD/TL  3,01153,0195
EUR/TL  3,33453,3445
CHF/TL  3,07153,0795
DKK/TL  0,44730,4506
GBP/TL  3,96383,9785
AUD/TL  2,25782,2697
SEK/TL  0,34690,3501
SAR/TL  0,80160,8094
CAD/TL  2,28272,2954
NOK/TL  0,350,3536
JPY/TL  0,02750,0298
XAG/TL  1,9581,9562
RUB/TL  0,03950,0461