Çevre Yönetimi


Ahlatcı Holding ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

• Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması, 

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, 

• Tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, 

• Kirliliğin kaynağında önlenmesi, 

• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,
yönünde faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, ilgili sektörlerde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.