Enerji


Çorum Elektrik ve Doğal Gaz Ticaret Anonim Şirketi 1993 yılında kurulmuş bir şirkettir. Şirket; 2003 yılında Çorum Şehrinde doğal gaz dağıtım faaliyetlerini yürütmek amacıyla EPDK’dan Yapım Hizmet sertifikası almış olup doğal gaz piyasasında Doğal Gaz Dağıtım, Toptan Satış, Mühendislik, Müteahhitlik, Müşavirlik, Projelendirme ve Danışmanlık hizmetlerini yürütmektedir.

Kısa sürede bir çok ilin doğal gaz dağıtım ihalesini kazanan Çedaş, 8 il ve bir çok ilçenin doğal gaz dağıtım ihalesini alarak Türkiye doğal gaz pazarının % 10’una hakim olmuştur. Müteşebbislerin ilk kez elektrik dağıtımının özelleştirilmesi için kurduğu firma, elektrik dağıtımının özelleştirmesinin iptali ile faaliyetlerine kısa bir süre ara vermiştir.

Şirket ortakları Rusya’dan doğal gaz getirilmesi için uygulamaya konan Mavi Akım Projesi’nin Çorum’dan geçmesi ile birlikte yeniden harekete geçerek doğal gaz sektörüne hızlı bir giriş yapmıştır. Şirket, İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş’den (İGDAŞ) transfer ettiği güçlü teknik ekibi ile ihalelere hazırlanmıştır.

Girişimciler, ÇorumGaz A.Ş’nin hisselerinin yüzde 60’ını aldıktan sonra 2003’te Çorum’un doğal gaz  dağıtım ihalesini kazanmış, Çorum`un ardından Niğde, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Yozgat ve Denizli illeri ile Sungurlu, Gerede, Çiçekdağı, Safranbolu, Tosya, Sorgun, Seydiler, Yerköy, Saray, Köseli, Kurşunlu, Korgun, Boğazlıyan bölgelerinin  de doğal gaz ihalelerini almıştır.

Şirket, 17.09.2004’te kurulan ÇorumGaz A.Ş. şirketiyle Çorum ili ve Sungurlu ilçesinde , 29.08.2005’te kurulan SürmeliGaz A.Ş. şirketiyle Yozgat ili,Yozgat’a bağlı Yerköy, Sorgun, Boğazlıyan ilçelerinde, Saray ve Köseli beldelerinde, Kırşehir`e bağlı Çiçekdağı ilçesinde,29.08.2005’te kurulan KarGaz A.Ş. şirketiyle Kastamonu, Karabük, Çankırı illerinde, Kastamonu’ya bağlı Tosya ve Seydiler ilçelerinde,Karabük’e bağlı Safranbolu ilçesinde, Çankırı’ya bağlı Kurşunlu ve Korgun ilçelerinde,ve Bolu`ya bağlı Gerede ilçesinde doğal gaz alt yapı, harita-etüt, projelendirme ve dağıtım faaliyetlerine başlamıştır.

Doğal gaz altyapı çalışmalarında, Türkiye`de bir ilke imza atarak 139 gün gibi kısa bir sürede  ÇorumGaz şirketiyle Çorum’da doğal gaz arzı gerçekleştirmiş olup, ÇorumGaz’ın  bu rekor çalışması tüm sektör tarafından takdirle karşılanmıştır.

İlk defa konuta gaz verme töreni ile 15 Ekim 2004’te ÇorumGaz A.Ş. dağıtım bölgesinde Çorum ili Bahçelievler Mahallesinde bulunan Mehmet Ali Kayıkçı Apartmanında , 2006’da SürmeliGaz A.Ş bölgesinde, 2008’de KarGaz A.Ş. bölgesinde gaz arzlarını sağlayan Çedaş, şu anda Türkiye’de 5 il 11 ilçe ve 2 belde olmak üzere toplam 18 ayrı noktada, iller bazında % 7.7 Pazar payı ile dağıtım bölgesindeki 1.000.000 kişinin doğal gaz kullanımı için  176 personeliyle hizmet sunmaktadır.

Güçlü doğal gaz tedarikçisi Hattuşa Enerji şirketiyle , grup şirketlerine doğal gaz sevkiyatı hizmeti gerçekleştirmekte olup, Hattuşa Gaz şirketiyle de direkt doğal gaz ithalatı ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Günümüz itibarı ile, muhtelif ebatlarda Çelik,Polietilen ve servis hattı toplamında 2000km. boru, 37000 adet servis kutusu montajı, 1500 adet muhtelif çelik ve PE vana montajı, 115 adet muhtelif istasyon kurulumu ve ilgili müştemilatları imalatı tamamlanıp doğal gaz arzı sağlanarak, müracaatlar gereği 312 adet sertifikalı firma oluşturulmuş, ÇorumGaz 87000, SürmeliGaz 45000, KarGaz 68000 olmak üzere toplamda 200.000  BBS abone sayısına ulaşılmıştır.